Lola

Una aposta pot ser arriscada i segura? Nosaltres diem sí